Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś » Reklama » Reklama w czasopismach – wymagania techniczne
Reklama w czasopismach – wymagania techniczne

Wymagania techniczne

Reklamy na łamach

 1. Pliki akceptowane do zamieszczenia reklamy wymiarowej na łamach Czasopism:
  1. EPS (Encapsulated Postscript File),
  2. TIFF (Tagged Image File Format),
  3. reklama/ogłoszenie czarno-białe: 200–300 dpi,
  4. reklama/ogłoszenie barwne: 250–300 dpi,
  5. pliki muszą zawierać barwy z modelu CMYK.
 2. Reklamy mogą być dostarczone na:
  1. dyskietkach formatu IBM PC 3.5",
  2. płytach CD zapisanych w formacie ISO-9660,
  3. płytach DVD,
  4. e-mail: reklama@gofin.pl
  5. ftp: zostanie przesłany na prośbę Ogłoszeniodawcy.
 3. Nazewnictwo:
  Każda następna nanoszona poprawka do wersji podstawowej reklamy winna być oznaczona literą arabską wg kolejności zgłoszonych korekt.
 4. Kolejność druku:
  1. C (cyjan),
  2. M (magenta),
  3. Y (yellow),
  4. K (black).
 5. Stopień pisma:
  1. Sumaryczny stopień pokrycia CMYK: max. 240%
  2. Min. stopień pisma jednoelementowego – jednokolorowego czarnego: 5 pkt
  3. Min. stopień pisma dwuelementowego – jednokolorowego: 8 pkt
  4. Min. stopień pisma jednoelementowego – wielokolorowego: 9 pkt
  5. Min. stopień pisma dwuelementowego – wielokolorowego: 11 pkt
  6. Min. stopień pisma w negatywie (w zależności od typu czcionki): 9–11 pkt
  7. Min. grubość linii: 0,2 pkt

  Przy małych wielkościach czcionki sugerowane fonty bezszeryfowe.

 6. Przy druku barwnym, w technologii cold-set przy max zadrukowaniu wstęgi 4+4, tolerancja pasowania kolorów, wynosi do 0,5 mm.
 7. Powtarzalność nakładu przy druku cold-set wynosi 95% w polu zadruku.
 8. Gęstość optyczna:
  1. farba "yellow": 0,90 D
  2. farba "magenta": 0,90 D
  3. farba "cyjan": 0,90 D
  4. farba "black": 1,10 D
 9. Dopuszczalna różnica gęstości optycznych pomiędzy aplami może wynosić na odbitce do ±0,3 D.
 10. Przyrost punktu:
  Przyrost punktu rastrowego w tonach średnich wynosi do 30%. W trakcie druku następuje pewne powiększenie punktów rastrowych i jest ono największe dla rastra o pokryciu powierzchni 40%–60%
 11. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest próbny wydruk będący wiernym odzwierciedleniem barw (proof, cromalina itp.) odpowiadający rzeczywistym wymiarom wydruku, dostarczony przez Ogłoszeniodawcę przed wykonaniem usługi.

Inserty

 1. Łączna waga insertu nie może przekraczać 100 g.
 2. Gotowy insert nie może przekroczyć wymiaru 165mm/235mm.
 3. Brak możliwości podziału na poszczególne regiony kraju.
 4. W przypadku insertowania pod pierwszą stronę czasopisma wymagane jest każdorazowe ustalenie z Wydawcą czy istnieją takie możliwości techniczne.
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60