Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś » Reklama » Reklama w czasopismach – terminy
Reklama w czasopismach – terminy

Terminy

Reklamy wymiarowe

Wydanie Termin dostarczenia druku zamówienia Termin dostarczenia reklamy Termin możliwych zmian w treści reklamy Termin rezygnacji z zamówienia bez żadnych konsekwencji
Ilość dni przed emisją
*Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Przegląd Podatku Dochodowego
Czasopisma* 30 dni 30 dni 10 dni 9 dni

Insertowanie

Wydanie Termin dostarczenia druku zamówienia Termin dostarczenia
1 egz. insertu do akceptacji
Termin dostarczenia insertów Termin rezygnacji z zamówienia bez żadnych konsekwencji
Ilość dni przed emisją
*Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Przegląd Podatku Dochodowego
Czasopisma* 30 dni 16 dni 13 dni 16 dni
  1. Rezerwacji terminu zamieszczenia reklamy, insertu należy dokonać pisemnie.
  2. Podane w tabelach terminy odnoszą się do dat emisji reklamy, insertu i są terminami ostatecznymi.
  3. W przypadku kiedy ostatni dzień terminu określony w tabeli nie jest dniem roboczym, ostateczny termin zostaje automatycznie przesunięty na najbliższy dzień roboczy, poprzedzający termin wskazany w tabeli.
  4. Materiały do akceptacji należy przesłać do Wydawcy na adres e-mail: reklama@gofin.pl lub pocztą na adres: ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  5. Zatwierdzone przez Wydawcę inserty do realizacji zlecenia należy dostarczyć na adres:
    Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8 66-400 Gorzów Wlkp.
  6. W przypadku insertowania pod pierwszą stroną czasopisma wymagane jest każdorazowe ustalenie z Wydawcą czy istnieją takie możliwości techniczne.
  7. Nakład insertów winien być przygotowany w opisanych (oznakowanych) paczkach standardowych o wadze do 12 kg. Ilość egzemplarzy w paczkach standardowych Zleceniodawca jest zobowiązany uzgodnić z Wydawcą. Paczki powinny być w opakowaniu ochronnym, zabezpieczającym egzemplarze przed zniszczeniem, przewiązane przynajmniej dwukrotnie taśmą lub sznurkiem, umieszczone na znormalizowanych paletach.
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60