Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś » Reklama » Reklama standardowa w Gazecie Podatkowej – wymagania techniczne
Reklama standardowa w Gazecie Podatkowej – wymagania techniczne

Wymagania techniczne - formy standardowe

Reklamy i ogłoszenia

 1. Pliki akceptowane do zamieszczenia reklamy/ogłoszenia wymiarowego na łamach Gazety Podatkowej:
  1. EPS (Encapsulated Postscript File),
  2. TIFF (Tagged Image File Format),
  3. reklama/ogłoszenie czarno-białe: 200–300 dpi,
  4. reklama/ogłoszenie barwne: 250–300 dpi,
  5. pliki muszą zawierać barwy z modelu CMYK.
 2. Reklamy/ogłoszenia mogą być dostarczone na:
  1. dyskietkach formatu IBM PC 3.5,
  2. płytach CD zapisanych w formacie ISO-9660,
  3. płytach DVD,
  4. e-mail: reklama@gofin.pl
  5. FTP: zostanie przesłany na prośbę Ogłoszeniodawcy.
 3. Nazewnictwo: Każda następna nanoszona poprawka do wersji podstawowej reklamy/ogłoszenia winna być oznaczona literą arabską wg kolejności zgłoszonych korekt.
 4. Kolejność druku:
  1. C (cyjan),
  2. M (magenta),
  3. Y (yellow),
  4. K (black).
 5. Stopień pisma:
  1. Sumaryczny stopień pokrycia CMYK: max. 240%
  2. Min. stopień pisma jednoelementowego – jednokolorowego czarnego: 5 pkt
  3. Min. stopień pisma dwuelementowego – jednokolorowego: 8 pkt
  4. Min. stopień pisma jednoelementowego – wielokolorowego: 9 pkt
  5. Min. stopień pisma dwuelementowego – wielokolorowego: 11 pkt
  6. Min. stopień pisma w negatywie (w zależności od typu czcionki): 9–11 pkt
  7. Min. grubość linii: 0,2 pkt

  Przy małych wielkościach czcionki sugerowane fonty bezszeryfowe

 6. Przy druku barwnym, w technologii cold-set przy max. zadrukowaniu wstęgi 4+4, tolerancja pasowania kolorów, wynosi do 0,5 mm.
 7. Powtarzalność nakładu przy druku cold-set wynosi 95% w polu zadruku.
 8. Gęstość optyczna:
  1. farba "yellow": 0,90 D
  2. farba "magenta": 0,90 D
  3. farba "cyjan": 0,90 D
  4. farba "black": 1,10 D
 9. Dopuszczalna różnica gęstości optycznych pomiędzy aplami może wynosić na odbitce: do ±0,3 D.
 10. Przyrost punktu: Przyrost punktu rastrowego w tonach średnich wynosi do 30%. Podczas druku następuje powiększenie punktów rastrowych i jest ono największe dla rastra o pokryciu powierzchni 40%–60%.
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60